quantum touch healing

Alternatief

Zoals aangegeven op de laatste pagina over  Principes, werkt QT heel goed met andere ‘healing’ toepassingen zoals b.v. Reiki, Bach Bloesem Remedies en Crystal Healing Therapie.

Als Quantum Touch beoefenaars maken wij regelmatig van bovengenoemde toepassingen gebruik. Wij zijn op het energetische healing ‘pad’ gekomen via Reiki en weten uit ervaring dat een combinatie van de 2 toepassingen ‘Reiki en QT’ een enorm heilzaam resultaat kan geven.

Ook Bach Bloesem Remedies zijn ontegenzeggelijk vervlochten met energetische healing toepassingen.  Hun werking is gebaseerd op de energetische inprint die de bloemblaadjes achterlaten in het water waar de ‘stock bottle’ van gevuld wordt.  Bach-Bloesemremedies worden gemaakt van natuurlijke ingrediënten, extracten van bloemen, planten, bomen of struiken. Er zijn 38 remedies ontdekt door Dr. Edward Bach, en worden toegepast bij bepaalde emotie of gemoedstoestand. 

Natuurlijk zijn de meeste mensen zich bewust van het feit dat kristallen een ‘energie’ met zich meedragen en uitstralen. (Zelfs in die mate dat een quartz horloge m.b.v. een quartz kristal op tijd blijft lopen!)  De verschillende kristallen (b.v. amethyst, rose quartz, fluorite, jasper etc.) hebben verschillende invloed op delen van het lichaam en zullen door hun energetische krachten de healing vaak positief beďnvloeden of versterken. 

Als u meer informatie over bovengenoemde alternatieve healing toepassingen wilt, wijzen wij u op onze Links’ pagina. Hier zullen wij regelmatige updates plaatsen van links waar wij van denken die relevant kunnen zijn.